Գլխավոր էջ
  • classroom
  • aspu.am

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ