Գլխավոր էջ
  • classroom
  • aspu.am

Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

7/06/2017

Ավարտական աշխատանքի շնորհանդեսի ներկայացում
ուղիղ հեռարձակում

2/05/2017

Սկսվում են ավարտական քննությունները առկա բակալավրիատում

2/05/2017

Սկսվում են ավարտական քննությունները հեռառկա բակալավրիատում

2/05/2017

Սկսվում են ավարտական քննությունները մագիստրատուրայում

°1°